Quality Systems Provider, s.r.o.

Poradenství v oblasti zavádění a příprava k certifikaci dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Audity

 

Co to je to audit?


Audit je systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazu plnění požadavků příslušné normy.

Auditování je charakterizováno dodržováním řady zásad specifikovaných v normě ISO 19011. Tyto zásady vedou k zajištění odpovídajících závěrů z auditu a umožňují, aby na sobě nezávislí auditoři dospěli za podobných podmínek k podobným závěrům.

Na veškeré naše činnosti při auditech se vztahuje zachování přísné mlčenlivosti o všech skutečnostech, se kterými se auditoři při realizaci auditů seznámí.

 

Kdo je auditor?

Auditor je osoba s odbornou způsobilostí k provádění auditu.

 

Přínos auditu:

Přínosem našeho auditu je objektivní posouzení systému řízení podle zadání klienta z pohledu zvláště náročného zákazníka.

Výstupem je navržení řešení problémů a změny ve struktuře společnosti tak, aby mohla zefektivnit svůj provoz a snížit náklady.

 

Audit posuzuje:

  • Celkovou efektivnost firmy.
  • Podnikatelská rizika.
  • Úroveň procesů v rámci podnikání.
  • Příležitosti ke snižování nákladů.

 

Hlavní etapy auditu:

  • Plánování auditu.
  • Příprava a provedení auditu.
  • Definování odchylek, neshod a doporučení z auditu.
  • Individuální konzultace k systémovým požadavkům dle příslušných norem.
  • Individuální konzultace k možnostem odstranění odchylek, neshod a realizace doporučení.