Quality Systems Provider, s.r.o.

Poradenství v oblasti zavádění a příprava k certifikaci dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Ekologie - poradenství - EMS - ISO 14001

 

 

Co to je EMS?

 

EMS je soubor pravidel umožňujících minimalizovat dopad činnosti firmy na životní prostředí.

Základním stavebním kamenem normy je identifikace, sledování a řízení všech možných environmentálních aspektů, které mají vliv na životní prostředí. Zaměřením se na vybrané aspekty poté eliminovat dopady činností své organizace na životní prostředí.

 

Pro koho je určena?

 

Je vhodná pro všechny typy organizací, ať už výrobní, poradenské, vzdělávací, servisní, obchodní či organizací státní správy, které se chtějí zaměřit na zmírňování dopadů svých činností na životní prostředí, a tím se mimo jiné, vyhnout možným postihům za nedodržování legislativy.

 

Co Vám to přinese?

 

 • Orientaci v legislativě životního prostředí a tím minimalizování možných postihů
 • Možnost ucházet se o státní zakázky, kde je podmínkou certifikát
 • Efektivnější hospodaření se surovinami
 • Zvýšení image organizace
 • Pozitivní vnímaní Vaší organizace okolím
 • Konkurenční výhodu
 • Snížení rizika možných ekologických havárií
 • Zvýšením pořádku v organizaci a mnoho dalšího

 

Hlavní etapy poradenství:

 • Vstupní analýza.
 • Stanovení environmentálních rizik a aspektů.
 • Tvorba dokumentace.
 • Vyškolení pracovníků dle požadavků normy.
 • Implementace procesů do praxe.
 • Interní audity a ověření odstraněných neshod.
 • Uvolnění k certifikaci.
 • Certifikace.