Quality Systems Provider, s.r.o.

Poradenství v oblasti zavádění a příprava k certifikaci dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Kvalita - Poradenství - QMS - ISO 9001

 

 

Co to je QMS?

 

QMS je soubor pravidel umožňujících poskytovat trvale kvalitní produkty a služby na základě procesního přístupu.

 

Pro koho je určena?

Je vhodná pro všechny typy organizací, ať už výrobní, poradenské, vzdělávací, servisní, obchodní či organizací státní správy, které se chtějí zaměřit na zefektivnění svého fungování a orientaci na splnění požadavků zákazníků.

 

Co Vám to přinese?

 

 • Zvýšení konkurenceschopnosti
 • Zvýšení prestiže Vaší organizace
 • Zvýšení spokojenosti Vašich zákazníků
 • Zprůhlednění fungování procesů v organizaci
 • Zvýšení úspěšnosti ve výběrových řízeních
 • Možnost účastnit se výběrových řízení pro státní zakázky (podmíněno certifikátem)
 • Základ pro další zlepšování celé organizace
 • Snížení organizačních nákladů a mnoho dalšího

 

Hlavní etapy poradenství:

 

 • Vstupní analýza
 • Tvorba dokumentace
 • Vyškolení pracovníků dle požadavků normy
 • Implementace procesů do praxe
 • Interní audity a ověření odstraněných neshod
 • Uvolnění k certifikaci
 • Certifikace