Quality Systems Provider, s.r.o.

Poradenství v oblasti zavádění a příprava k certifikaci dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Bezpečnost - poradenství - OHSAS 18001

 

Co to je OHSAS ?

 

OHSAS je soubor pravidel umožňujících trvalou bezpečnost a zdraví při práci, který je kompatibilní se systémy dle norem ISO.

Základním stavebním kamenem této specifikace je identifikace všech možných bezpečnostních rizik vznikajících na pracovištích organizace, které mohou působit na zdraví zaměstnanců. Efektivním řízením a monitorováním těchto rizik je poté účinným způsobem snižovat a tím zvyšovat bezpečnost svých procesů v organizaci.

 

Pro koho je určena?

 

Specifikace OHSAS 18001 je vhodná především pro organizace výrobní povahy, kde se zaměstnanci vystavují bezpečnostním rizikům. Je možné ji ovšem aplikovat ve všech typech organizací, které mají v úmyslu zaměřit se na zvýšení bezpečnosti svých zaměstnanců.

Zavedením této specifikace v organizaci také dojde k uvědomění se a orientaci v legislativě týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

Co Vám to přinese?

 

 • Zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců - snížení úrazovosti
 • Zvýšení image organizace
 • Zvýšení povědomí a orientace v legislativě týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví
 • Neustálé monitorování a minimalizace bezpečnostních rizik vyskytující se organizaci
 • Zvýšení ochrany zaměstnavatele v případě sporů vyplývajících z nehod na pracovištích a mnoho dalšího

 

Hlavní etapy poradenství

 

 • Vstupní analýza.
 • Analýza rizik BOZP.
 • Tvorba dokumentace.
 • Vyškolení pracovníků dle požadavků normy.
 • Implementace procesů do praxe.
 • Interní audity a prověrka BOZP.
 • Ověření odstraněných neshod.
 • Uvolnění k certifikaci.
 • Certifikace.