Quality Systems Provider, s.r.o.

Poradenství v oblasti zavádění a příprava k certifikaci dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Poradenství - procesy

 

Co to je optimalizace a modelování procesů?

 

Optimalizace a modelování firemních procesů je jedním z podstatných nástrojů k získávání strategického náskoku před konkurencí, dosahování vyšší produktivity práce a efektivnějšího využívání zdrojů ve všech oborech lidské činnosti.

Procesy se ve firmách vyskytovaly od počátku podnikání, každá relevantní činnost probíhající při výrobě či poskytování služby je procesem ať už hlavním nebo podpůrným. Postupem času si začali odborníci v jednotlivých oblastech uvědomovat zásadní význam procesů pro řízení organizace.

V současnosti je postupně upouštěno od funkčního hierarchického přístupu a tento je nahrazován procesní orientací. Jedním ze směrů, který se ubírá cestou optimalizace a modelování procesů, je směr ústící do systému norem ISO 9001:2008, které slouží jako podklad pro vybudování integrovaného systému managementu kvality. Můžeme konstatovat, že tyto normy nahradily funkční orientaci podniku orientací procesní.

 

Co Vám to přinese?

 

Optimalizací a modelováním procesů se zabýváme, abychom našli odpověď na stále se opakující otázky:

 • Proč naše cash flow není plynulé?
 • Proč výroba nestíhá vyrobit zakázky v termínu?
 • Proč jsou pracovníci přetíženi a nemají popisy svých činností?
 • Proč nemá každý pracovník jednoznačně stanovenou svoji odpovědnost?
 • Proč vzrůstají firmě náklady, kde a jak hledat úspory?
 • Proč není plynulý oběh dokladů ve firmě?
 • Proč firma nevyužívá interní systém stručných výkazů a další modernímetody řízení?

 

Co Vám můžeme poskytnout?

 • Podporu pro stanovení technologických a ekonomických kritérií pro optimalizaci Vašich procesů.
 • Pomoc s vyjádřením maximálního ekonomického a technologického efektu Vašich procesů.
 • Podporu při navrhování a přesném definování klíčových výkonnostních ukazatelů Vašich procesů.
 • Podporu pro naplnění, sledování a provedení analýzy ukazatelů výkonnosti procesů.
 • Podporu při následném využití výstupů z analýzy, jako podkladů pro rozhodování o změnách ve firemních procesech.

 

Hlavní etapy poradenství

 

 • Analýza současného stavu, vymezení hlavních, řídících a vedlejších procesů.
 • Nalezení slabých míst a variantní návrhy jejich odstranění.
 • Nové definování procesů, ve kterých chcete být lepší.
 • Stanovení rozsahu činností.
 • Definování rozhraní mezi pracovišti a zodpovědností jednotlivých pracovníků.
 • Motivace pracovníků, za účelem jejich zapojení se do zavádění změn a akceptaci změn pro další práci.